Bank Pekao S.A.

Jeden z największych banków w Europie Środkowej, największy bank w Polsce pod względem po względem kapitalizacji rynkowej. Jest bankiem z 80-letnią tradycją. Świadczy usługi na około 5 milionów klientów. Od założenia Banku logo ewoluowało kilkukrotnie, ostatecznie 1 stycznia 1991r. przyjęto logo w dwóch formach: pionowej i poziomej. Żubr towarzyszący bankowi jest symbolem siły, tradycji i bezpieczeństwa.

Oddziały:

  • al. Łukasza Cieplińskiego 1, Rzeszów
  • ul. Ignacego Solarza 13A, Rzeszów
  • ul. Berka Joselewicza 4, Rzeszów
  • ul. Lwowska 60, Rzeszów
  • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, Rzeszów

Narodowy Bank Polski.Oddział okręgowy.

 Jest centralnym bankiem RP. Odpowiada za stabilność złotówki. NBP pełni trzy funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Organami NBP są: prezes NBP, zarząd NBP oraz Rada Polityki Pieniężnej. Odpowiada on za przygotowanie wprowadzenia do obroty Euro zamiast dotychczasowej polskiej Złotówki. Zapewnia płynność obrotu gotówką poprzez emisję znaków pieniężnych.

Oddziały:

  • ul. 3 Maja 12, Rzeszów