Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiarów i pola działania, musi zmierzyć się z określonymi ryzykami, które są specyficzne dla jego makro- i mikrootoczenia.